U bevindt zich hier: Lijst stappen  
 LIJST STAPPEN
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Stap 10
Stap 11
Stap 12
Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16
Stap 17
Stap 18
Stap 19
Stap 20
Stap 21
Stap 22
Stap 23
Stap 24
Stap 25
Stap 26
Stap 27
Stap 28
Stap 29
Stap 30
Stap 31
Stap 32
Stap 33
Stap 34
Stap 35
Stap 36
Stap 37
Stap 38
Stap 39
Stap 40
Stap 41
Stap 42

LIJST STAPPEN
 

Eerste deel

Vervoeging werkwoorden en verbuiging woorden

Stap 1: uitspraak
Stap 2: nominatief en accusatief bepaald lidwoord
Stap 3: vervoeging werkwoorden tegenwoordige tijd enkelvoud
Stap 4: bijwoorden en tussenwerpsels
Stap 5: meervoud van vrouwelijke substantieven
Stap 6: meervoud van mannelijke en onzijdige substantieven
Stap 7: vervoeging zwakke en sterke werkwoorden tegenwoordige tijd
Stap 8: datief substantieven en de voorzetsels 'von' en 'zu'
Stap 9: voegwoord, bijzin, en inoefeningen op de vorige stappen
Stap 10: werkwoorden: verleden en toekomende tijd
Stap 11: reflexieve voornaamwoorden
Stap 12: gebruik van modale hulpwerkwoorden
Stap 13: de naamval genitief van lidwoorden en substantieven
Stap 14: verbuiging van adjectieven
Stap 15: verbuiging van voornaamwoorden
Stap 16: verbuiging van voornaamwoorden
Stap 17: verbuiging van voornaamwoorden
Stap 18: verbuiging van adjectieven
Stap 19: deelwoorden en hulpwerkwoorden
Stap 20: gesubstantiveerde adjectieven
Stap 21: Voorzetsel "an"
Stap 22: Voorzetsel "auf"
Stap 23: Voorzetsels "vor" en "für"
Stap 24: Voorzetsel "in", en vertaling van het Nederlandse "naar"
Stap 25: Voorzetsels met accusatief en datief
Stap 26: Voorzetsels met enkel accusatief
Stap 27: Speciale voorzetsels met accusatief en datief
Stap 28: Voorzetsel "bis"
Stap 29: Voorzetsel met enkel datief
Stap 30: Voorzetsel met genitiefTweede deel

Samenstelling van zinnen

 
Stap 31: Bijwoorden
Stap 32: Werkwoorden: gebruik en vervoeging Konjunktiv II, deel 1
Stap 33: Werkwoorden: gebruik en vervoeging Konjunktiv II, deel 2
Stap 34: Werkwoorden: gebruik en vervoeging Konjunktiv I
Stap 35: Plaats werkwoord in een zin
Stap 36: De voegwoorden "denn", "weil" en "da"
Stap 37: De voegwoorden "dass", "ob", "wenn" en "falls"
Stap 38: De voegwoorden "als, wie" + trappen van vergelijking
Stap 39: Andere voegwoorden
Stap 40: Verbuiging van bijstellingen
Stap 41: Verbuiging van bijstellingen na hoeveelheden
Stap 42: Laatste stap: verbuiging van bijstellingen met 'als' en 'wie' 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).