U bevindt zich hier: Lijst stappen Stap 18  

STAP 18

Hoofdaccent: adjectieven en voornaamwoorden

Indien u nog geen Duits spreekt of nog niet redelijk foutloos kan schrijven, is het aangewezen te starten met de inleidende algemene informatie en de eerste stap.

"Es ist ein saures Bier."
[ɛs ɪst ain zaurəs bi:ɐ ]

In deze stap overlopen we enkele bijzonderheden bij de verbuiging van adjectieven.

1. Adjectieven eindigend op "-el" verliezen de "e" in deze uitgang bij verbuiging. Voorbeelden:

Das Kleid ist dunkel [das klait ɪst duŋkhl]

Es ist ein dunkles Kleid [ɛs ɪst ain duŋkləs klait]

Das Haus ist komfortabel [das haus ɪst komforta:bl]

Es ist ein komfortables Haus [ɛs ɪst ain komforta:bləs haus]

2. Adjectieven bestaande uit meerdere lettergrepen en eindigend op "-er" of "-en" verliezen de "e" in deze uitgang meestal bij verbuiging in de gesproken taal, niet in de geschreven taal. Voorbeelden:

Der Tag ist heiter [de:ɐ tha:k ɪst haithɐ]

Es ist ein heit(e)rer Tag [ɛs ɪst ain haitrɐ tha:k]

Der Skifahrer ist verwegen [de:ɐ skhɪfa:rɐ ɪst fɛɐve:gn]

Er ist ein verweg(e)ner Skifahrer [E:ɐ ɪst ain fɛɐve:gnɐ skhɪfa:rɐ]

3. Adjectieven waarbij een tweeklank (bijvoorbeeld "au" of "eu") voorkomt, net voor de adjectiefuitgang "-er" verliezen altijd de "e" in deze uitgang bij verbuigingen. Voorbeelden:

Der Laptop ist teuer [de:ɐ lɛpthop ɪst thoiɐ]

Es ist ein teurer Laptop [ɛs ɪst ain thrɐ lɛpthop]

Das Bier schmeckt sauer [das bi:ɐ ʃmɛkt zauɐ]

Es ist ein saures Bier [ɛs ɪst ain zaurəs bi:ɐ]

4. Het adjectief hoch [ho:ç] verandert bij verbuiging in hoh- [ho:]. Voorbeeld:

Der Berg ist hoch [de:ɐ bɛrk ɪst ho:ç]

Es ist ein hoher Berg [ɛs ɪst ain ho:ɐ bɛrk]

5. Vele kleuradjectieven uit een vreemde taal worden helemaal niet verbogen. Dit zijn o.a. "rosa, lila, orange, beige, creme, oliv, ocker, cognac, türkis". Voorbeelden:

Sie trägt ein rosa Kleid [zi: trɛ:kt ain ro:za klait]

Er trägt gern die beige Schuhe [E:ɛ trɛkt gɛrn di: be:ʃə ʃu:ə]

6. Tenslotte is het goed te weten, dat adjectieven van plaatsnamen nooit verbogen worden indien zij eindigen op "-er". (Alle adjectieven van plaatsnamen schrijft men zonder hoofdletter). Voorbeelden:

Die brüsseler Waffeln schmecken immer so gut. [di: brysəlɐ vafln ʃmɛkn ɪmɐ zo gu:t]

Zu den Berliner Gebäuden gibt es viel zu sagen [Tsu: de:n bɛrli:nɐ gəboidən gi:pt ɛs fi:l tsu: za:gn]

 

OEFENING OP VERBUIGING ADJECTIEVEN EN VOORNAAMWOORDEN

 

Bij de volgende uitgebreide oefening wordt ingegaan op de verbuigingen uit de laatste stappen.

 

Hoe de oefening uitvoeren?

 

Indien een umlaut of een "ß" nodig is, dan kan u bij het invullen van de nodige woorden deze umlaut vervangen door een "e" te laten volgen op de klinker. Tevens kan u de "ß" vervangen dooor "ss". Bijvoorbeelden:

"ä" en "ae"
"ä" en "Ae"
"ü" en "ue"
"ü" en "Ue"
"ö" en "oe"
"ö" en "Oe"
"äu" en "aeu"
"äu" en "Aeu"
"ß" en "ss".
Dit is interessant indien u geen Duits toetsenbord gebruikt, wat aan te nemen valt.


Let goed op de noodzakelijke naamval. Uit de zinnen zal u wel kunnen afleiden wat het onderwerp, lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp is.

Deze oefening is tevens een goede gelegenheid om het woordenboek weer boven te halen.

Steeds wordt de juiste verbuiging van een adjectief of een voornaamwoord verwacht.

De in te vullen vakjes werken als volgt:

De functionaliteit van het voorbeeld hier is uitgeschakeld.
Gelieve aan de hand van het voorbeeld de werking uit te testen in de oefening zelf.
 
Te verwerken tekstvakjes:
 

Verwijder het vraagteken en de haakjes er rond en pas het gegeven aan.
Klik dan met de muis ergens buiten het tekstvakje.
 
 
Onmiddellijk zal aangegeven worden of het resultaat goed (o.k) of fout is:
 

 

 
Indien het resultaat fout is, kan u ofwel corrigeren door opnieuw in het tekstvakje te klikken en aan te passen, ofwel hulp inroepen.

 

Hulpmiddelen

 

Volgend hulpmiddel staat ter beschikking:
 

 
Hulp brengt u naar een pagina uit de taalhulp voor gevorderden die meer informatie geeft. Dit symbool staat achter elke voornaamwoord, of achter elke groep van voornaamwoord en adjectief, of achter een adjectief.

Indien u twijfelt aan het geslacht van een substantief waarvan het voornaamwoord en adjectief afhankelijk is, raadpleeg dan de lijst der substantieven.

 

Oefening 1

 

[Vergeet de hoofdletters niet in het begin van een zin! Zoek de betekenis van woorden op, indien u eraan twijfelt.]
 
Die Veranstaltung ist nur für die Mitglieder des Vereins.
 
 
letzt Buch wird Schlagzeilen machen.
 
 
Die äste Bäume und Sträucher blühen in [voorzetsel met datief] dem Mai.
 
 
Mit [voorzetsel met datief] Kraft könnte viel [onverbogen] Hindernis beseitigt werden.
 
 
Häuser sind nicht vor [voorzetsel met datief] Erdbeben geschützt.
 
 
Aufwand war umsonst.
 
 
wirst du helfen? [werkwoord met datief]
 
 
In [voorzetsel met datief] dem Schilf kann man kaum zurückfinden.
 
 
Ihr werdet die Gefahr Drohung nie merken.
 
 
Nur Opfer wird zufrieden sein, wir geholfen haben.
 
 
So ein Zimmer! Die Wände sind mit [voorzetsel met datief] und Farben angestrichen.

 

In de volgende stap, stap 19, komen de onvoltooide en voltooide deelwoorden van werkwoorden aan bod en het gebruik van de hulpwerkwoorden "zijn" en "hebben". Deze deelwoorden zullen we nodig hebben om in de daaropvolgende stap de verbuiging van gesubstantiveerde adjectieven te leren kennen.
 
Lijst van alle stappen 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).